برچسب: ویژگی مولتی کالر

مولتی کالر 0

رنگ مولتی کالر و ویژگی آن در پوشش تزئینی

رنگ های مولتی کالر در پوشش دکوراتیو و تزئینی پوشش های دکوراتیو گروهی از پوشش ها هستند که حالت تزئینی (دکوراتیو) دارند این طیف پوشش ها شامل رنگ های مولتی کالر-رنگ های چرم نما-...