برچسب: رنگ روغنی

رنگ روغنی 0

انواع رنگ روغنی

رنگ‌های روغنی – رنگ روغنی ساختمانی برای تولید رنگ روغنی ، رنگ دانه را در یک روغن خشک شونده که استر گلیسیرین با اسیدهای چرب نظیر اسیدهای اولیک و یا لینولنیک می باشد حل...